Sapuni

Manje je poznato da neke biljke sadrže u sebi saponin (saponin glikozid), koji (zbog svog sastava) kada se rastvori u vodi, mešanjem stvara penu. Drvo čiji plod sadrži saponin, a koje je ujedno veoma rasprostranjeno na našem podneblju je divlji kesten. Uz pomoć plodova kestena, mogli bismo jednim delom mašinski deterdžent zameniti prirodnim sredstvom za pranje. Prirodni sapuni se nalaze u biljkama i u hemijskom smislu nisu sapuni. Tako, ili imamo prirodna sredstva za pranje ili natrijumove i kalijumove sapune (u čvrstom ili tečnom stanju) koji su napravljeni od saponifikovane kombinacije prirodnih biljnih ili životinjskih masnoća. Saponifikacija je proces između masnoće i baze (natrijum i/ili kalijum-hidroksida) i na taj način nastaje sapun.

Odabirom ulja koja čine recept za domaći sapun, možemo se beskonačno igrati. Shodno tome da različitim tipovima kože prijaju različite vrste sapuna, Sosa vam nudi svoju paletu ručno rađenih, domaćih sapuna, u želji da ćete pronaći odgovarajuću negu za svoju kožu.